o firmie | USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektóryc | Kontakt | serwis | Usługi | Nasi Patnerzy

Usługi informatyczne dla każdego | Usługi informatyczne dla biznesu | Sprzedaż gaśnic | Outsourcing


ceneo

Płatnosci.pl (3%) prowizji

Dobre produkty

Usługi informatycznie
 
Regulamin

1.   MemoTech.pl  Piotr Szkuta pod adresem www.memotech.pl  i prowadzony jest przez Piotra Szkuta, ul. Zielonogórska 7/6, 40-710 Katowice. W/w sklep jest wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 101 poz.1178 ze zmianami/ i posiada zaświadczenie nr: 93224 nr NIP: 634-256-51-80, nr Regon: 241483581.
2.   Sklep internetowy MemoTech.pl, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym realizowane są w siedzibie firmy MemoTech.pl  Piotr Szkuta  40-710 Katowice ul. Zielonogórska 7/6.
3.   Zawartość sklepu internetowego MemoTech.pl  nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient rejestrując konto w sklepie i biorąc udział w składaniu zamówienia na stronie WWW, składa ofertę kupna określonego towaru.
4.   Złożenie oferty kupna jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
5.   Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym MemoTech.pl są wartościami brutto wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena produktu nie zawiera kosztu transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia w naszym sklepie i wykazywany kupującemu.
6.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep MemoTech.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
7.   Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru oraz liczba dostępnych towarów będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
Oznaczenia towarów statusem: towar dostępny
                            dostępność: Na telefon
oznaczają, że w chwili obecnej towar jest w drodze do magazynu, przyjmowany na magazyn bądź niedostępny w magazynie.
Dostępność oraz cenę tak oznaczonego towaru należy potwierdzić telefonicznie (tel. 530-957-685) bądź mailowo sklep@memotech.pl.

Na wszelkie towary sprowadzane na życzenie klienta pobierana jest opłata - zaliczka w kwocie 10% wartości zamówienia. W przypadku rezygnacji klienta z zamówienia takiego towaru opłata - zaliczka przechodzi na rzecz sklepu MemoTech.pl. Klient przed dokonaniem takiego zamówienia jest o w/w fakcie informowany drogą mailową bądź telefonicznie. 
8.   Towary w dziale "Promocje", „Super Promocje” i „Zmniejszamy na niższe ceny” są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów. Zatem, istnieje możliwość, że któreś z końcowych zamówień zostanie odwołane z powodu wyczerpania zapasów. W takim przypadku informujemy zamawiającego o braku możliwości zrealizowania zamówienia, bądź o przedłużeniu czasu trwania zamówienia z uwagi na fakt sprowadzenia towaru z innego magazynu.      
9.   Do każdej przesyłki, na życzenie klienta, dołączamy fakturę VAT  lub paragon fiskalny oraz wymagane przepisami instrukcje i certyfikaty. Faktura VAT lub paragon fiskalny są wystawiane w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.
10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT bądź wystawienia paragonu fiskalnego. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:
·     kontakt telefoniczny:+48 530-957-685
·     wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@memotech.pl
11. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wysłanie potwierdzenia zamówienia drogą mailową i przesłanie go do sklepu MemoTech.pl na wskazany w mailu adres www, bądź potwierdzenie takiej informacji drogą telefoniczną.  Poprawnie złożone zamówienie musi zawierać następujące dane:
·      dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
·      co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną
·      sposób płatności
·      koszty transportu
12. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, w tym zwłaszcza numeru telefonu, adresu e-mail.
13.  Weryfikacja zamówienia odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Czas potwierdzenia zamówienia przez kupującego towar w sklepie MemoTech.pl jest ograniczony i wynosi 2 dni robocze. Po upływie tego czasu zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
14.  Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
15. Klienci, którzy podadzą adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. Przesłanie informacji o statusie zamówienia jest możliwe w przypadku kiedy klient zaznaczy opcję "Chcę każdorazowo otrzymywać informacje o zmianie statusu zamówienia" podczas składania zamówienia. Każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysyłanym listem poczty elektronicznej e-mail na adres zamawiającego.
16.  Należności za zamówione towary regulowane są w formie:
  •      przedpłaty przelewem na konto firmy,
  •      za pośrednictwem systemu Platnosci.pl (opłata dodatkowa 3 % doliczana do transakcji, koszty ponosi klient)
  •      za pośrednictwem systemu PayByNet  (opłata dodatkowa 2 % doliczana do transakcji, koszty ponosi klient)
  •      za pobraniem (przy odbiorze towaru od kuriera)   
17. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto MemoTech.pl:
MemoTech.pl – Piotr Szkuta
ul. Zielonogórska 7/6, 40-710 Katowice 
HSBC     nr konta: 10 1280 0003 0000 0031 5525 6611
mBank 
 nr konta: 68 1140 2004 0000 3202 7324 9011
18. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (nadawany automatycznie przy składaniu zamówienia).
19. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto MemoTech.pl.
20. Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz  czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
21. Typowy czas  realizacji zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych i jest liczony od daty zaksięgowania środków pieniężnych na koncie firmy (przedpłata na konto), bądź daty potwierdzenia zamówienia przez kupującego (płatność za pobraniem).
22. Istnieje możliwość złożenia zestawu komputerowego na wyraźne życzenie klienta. Za złożenie zestawu pobierana jest opłata w wysokości 30 złotych netto.
23. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
24. Zamówione towary są dostarczane przez:
 •      firmę kurierską  
 •      Pocztę Polską - na wyraźne życzenie klienta. Wartość dostarczanego towaru nie może przekroczyć 330 złotych brutto,
 •      firmę MemoTech.pl - dotyczy tylko miasta Katowice po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu dostawy (nie dotyczy produktów wielogabarytowych), minimalna wartość zamówienia w w/w opcji to 100 zł brutto
25. Towar wysyłany i dostarczany jest w dni robocze od poniedziałku do piątku. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy. 
26. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy MemoTech.pl jest dzień, w którym klient odbierze zamówiony towar od firmy kurierskiej UPS, Poczty Polskiej, bądź bezpośrednio z siedziby firmy MemoTech.pl.
27. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość - USTAWA z dnia 02 marca 2000 r. -. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.

      Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby firmy MemoTech.pl. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy - WZÓR OŚWIADCZENIA - oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu oraz zwrotu pieniędzy na konto klienta, w kwocie zakupionego towaru z wyłączeniem kosztów przesyłki do klienta.
28. W przypadku rezygnacji z zamówienia bądź zwrotu towaru opłaconego przez serwis Platnosci.pl bądź PayByNet zwracana kwota dla klienta będzie pomniejszona o koszty manipulacyjne w wysokości transakcji 3% dotyczy płatności dokonanych za pośrednictwem sytemu Platnosci.pl, 2% dotyczy płatności dokonanych za pośrednictwem sytemu PayByNet.
29. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym MemoTech.pl objęte są gwarancją. Czas obowiązywania i rodzaj gwarancji podajemy przy opisie towaru.
30. Towar poddany jakimkolwiek naprawom czy przeróbkom traci prawa gwarancyjne.
31. Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej. Warunkiem przyjęcia towaru do naprawy gwarancyjnej jest dołączenie do reklamowanego towaru:
 •      dowodu zakupu danego przedmiotu (faktura VAT lub paragon),
 •      karty gwarancyjnej, karty producenta,
 •      innych dokumentów  otrzymanych przy zakupie towaru.
32.  Sklep nie odpowiada za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.
33. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
34. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
35. Oferta jest ważna tylko na terenie Polski.
36. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
37. Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi towarami dostarczane przez kuriera UPS są ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu skutkuje brakiem odpowiedzialności MemoTech.pl  i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.
38. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranych z Klientami przez sklep MemoTech.pl.
39. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na  przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  oraz na przetwarzanie przez sklep MemoTech.pl raz Grupę Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie MemoTech.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

     40. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą
         przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 
tel. komórkowy:

+48 605-472-317MEMOTECH GG
pomoc@memotech.pl

Zeskanuj QR Code
i zadzwoń!
 

 

fax
   32 350-75-02
  

Skapiec.pl

PayByNet (2%) prowizji transakcja online

taktanio.pl
o firmie | USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektóryc | Kontakt | serwis | Usługi | Nasi Patnerzy
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów lub uchybień, które jednak nie mogą być podstawą do roszczeń.Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień z ważnych powodów.
Projekt i oprogramowanie sklepu internetowego Projekt i oprogramowanie sklepu internetowego www.epro.com.pl
MemoTech.plSchowekKoszykMoje kontoKasuj koszyk
odwiedzin: 2509493